1st Club KO Blitz

RoundDateTime
1Fri 18th Oct 201919:30
2Fri 25th Oct 201900:00
3Fri 29th Nov 201921:15
4Fri 17th Jan 202020:30
5Fri 31st Jan 202019:30