Online League Next Generation (Spring 2021)

TeamEalin NGA Ealin NGB Hamme NG Houns NG Maide NG Wimbl NGA Wimbl NGB
Ealing NGA2½ - ½ 1 - 3 2 - 2
Ealing NGB 1 - 3 2 - 2 4 - 0
Hammersmith NG4 - 0 1½ - 2½ 3 - 1
Hounslow NG 4 - 0 2 - 2 4 - 0
Maidenhead NG ½ - 3½ 1½ - 2½ 1 - 3
Wimbledon NGA 2½ - 1½ ½ - 3½ 1½ - 2½
Wimbledon NGB0 - 4 0 - 4 4 - 0